(VTC14)_Lẩu hơi: Xu hướng ăn lẩu của xã hội hiện đại(VTC14) – Không giống như cách ăn lẩu thông thường, lẩu hơi 2 tầng được lấy cảm hứng từ những suối nước khoáng nóng tại Nhật Bản, và làm chín thực phẩm hoàn toàn bằng hơi ở nhiệt độ cao để giữ trọn hương vị thanh ngọt nguyên bản đầy dinh dưỡng trong từng loại thực phẩm.

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *