VTC14 | Cư dân chung cư ở quận Tân Phú muốn kiện UBND TPHCMVTC14 | Chung cư xây dựng không đúng như cam kết khiến tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư tại nhiều dự án bất động sản liên tiếp xảy ra. Mới…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *