Virus corona từ đâu mà ra: Dơi, quạ hay phòng thí nghiệm ở Vũ Hán?thoisuthanhnien #tinnongthanhnien #phongsuthanhnien Câu chuyện xác định nguồn gốc của virus corona gây bệnh covid-19 hay tìm kiếm bệnh nhân số 0, tức …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *