Virus Corona đổ bộ Hà Nội, kịch bản nào sẽ xảy ra? | VTC1VTC1 | Sau thông tin 3 công dân Việt Nam dương tính với coronavirus, thành phố Hà Nội đang gấp gáp chuẩn bị các phương án và những kịch bản đối phó với đại dịch này.

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn: https://miscinet.org/

3 thoughts on “Virus Corona đổ bộ Hà Nội, kịch bản nào sẽ xảy ra? | VTC1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *