Virus corona có lây qua đường tiêu hóa? | Cập nhật dịch Covid-19FBNC TV – Virus corona có lây qua đường tiêu hóa? Nhiều thông tin cho rằng virus corona có thể tồn tại rất lâu trên các bề mặt vật dụng, nếu chúng ta chạm…

Nguồn: https://miscinet.org/

One thought on “Virus corona có lây qua đường tiêu hóa? | Cập nhật dịch Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *