Viettel mỗi ngày 4GB và các khuyến mãi khácCách đăng ký khuyến mãi VIETTEL mới nhất 2020

ST15k 988006411
gửi 9123
3 GB
15.000/3 ngày
*Tất cả thuê bao trả trước

ST30k 988006411
gửi 9123
7 GB
30.000/7 ngày
*Tất cả thuê bao trả trước

ST70 988006411
gửi 9123
30 GB (mỗi ngày 1GB)
70.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)

ST90 988006411
gửi 9123
60 GB (mỗi ngày 2GB)
90.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)

ST120K 988006411 
gửi 9123
90 GB (mỗi ngày 3GB)
120.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)

ST150 988006411 
gửi 9123
28 GB
20p/cuộc nội mạng
150.000/28 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)

ST200 988006411 
gửi 9123
60 GB (mỗi ngày 2G)
20p/cuộc nội mạng
200 phút gọi ngoài mạng
200.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)

MP50 0988006411
Gửi 9123
20p/cuộc nội mạng
50.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)

V120 988006411 
gửi 9123
60 GB (mỗi ngày 2G)
20p/cuộc nội mạng
50 phút gọi ngoài mạng
120.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)
*Thuê bao Kích hoạt mới
*TB chuyển mạng đến Viettel

F90 0988006411
Gửi 9123
5 GB 
20p/cuộc nội mạng
15 phút gọi ngoài mạng
90.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)
*Thuê bao Kích hoạt mới

F120U 0988006411
Gửi 9123
Hết 7GB tốc độ 512Kb/s
10p/cuộc nội mạng
40 phút gọi ngoài mạng
120.000/30 ngày
*TB Trả Trước trong DS
 (Liên hệ để kiểm tra)
*Thuê bao Kích hoạt mới
*TB chuyển mạng đến Viettel

V200 liên hệ
60 GB (mỗi ngày 2G)
30p/cuộc nội mạng
200 phút gọi ngoài mạng
200/000/30 ngày
*TB trả sau đăng ký mới
*TB chuyển sang trả sau
(Tiêu dùng Dưới 180.000/tháng)

V250 liên hệ
90 GB (mỗi ngày 3G)
20p/cuộc nội mạng
300 phút gọi ngoài mạng
250/000/30 ngày
*TB trả sau đăng ký mới
*TB chuyển sang trả sau
 (Tiêu dùng Dưới 230.000/tháng)

V300 liên hệ
120 GB (mỗi ngày 4G)
60p/cuộc nội mạng
400 phút gọi ngoài mạng
300/000/30 ngày
*TB trả sau đăng ký mới
*TB chuyển sang trả sau
 (Tiêu dùng Dưới 280.000/tháng)

Nguồn: https://miscinet.org

Xem thêm bài viết khác: https://miscinet.org/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *