Vân Đồn sẽ là trung tâm công nghiệp giải trí có casino? | VTC1VTC1 | Ngày 17/2, Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, theo đó Vân Đồn sẽ trở thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino.

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *