Thủ tướng Anh xác nhận mắc Covid-19 | VTC NowVTC Now | Thủ tướng Boris Johnson có một vài biểu hiện nhẹ của người mắc Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà. Ông cũng khuyên người dân Anh nên ở nhà.

Nguồn: https://miscinet.org/

8 thoughts on “Thủ tướng Anh xác nhận mắc Covid-19 | VTC Now

  1. Nếu ông Johnson bị mắc COVID sớm hơn thì có lẽ nước Anh đã không theo đuổi chính sách lây nhiễm cộng đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *