[Thủ thuật] hiện các files ẩn trên usb hoặc thư mục máy tínhCác bạn mở phần mềm, chọn đường dẫn đến usb hoặc thư mục (Recuperar archivos ocultos đối với phần mềm USB show)
Link đây ạ:
1) Usb show :
2) bkav show hidden files:

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *