Thủ đoạn mất nhân tính của đường Dây Mua Bán Nội Tạng | Nhận Diện Tội Phạm | ANTVANTG | Thủ đoạn mất nhân tính của đường Dây Mua Bán Nội Tạng | Nhận Diện Tội Phạm 2018 —————————————————————– Ghép tạng…

Nguồn: https://miscinet.org/

34 thoughts on “Thủ đoạn mất nhân tính của đường Dây Mua Bán Nội Tạng | Nhận Diện Tội Phạm | ANTV

  1. Tự nhiên chỉ nghe giới thiệu cũng đưa tiền cho chúng… Sài dùm ! Sai mà dễ tin người thế ….!

  2. sao ko đánh cho nó thật đau rồi cho nó nghỉ rồi lại đánh như vậy cho nó biết đau là gì

  3. K có người trong bệnh viện tiếp tay sao bọn nó làm được. Sao không thấy ai trong bệnh viện chịu trách nhiệm hay có gì khuất tất k đưa ra được

  4. Lấy dây thần đánh cho nó chày da chóc thịt cho chảy máu nhiều vô rồi lấy chanh với muối chội vào mình của bọn nó dục muối nhiều dô và chanh luôn dục nhiều vô càng nhiều càng tốt như là ớp thịch dị á cho nó biết đau vs ng ta rồi dục xong ngăm cho nó lâu chút rồi lấy dây thần đánh tiếp đánh mạnh vào rồi đầy ải cho nó đi làm những chuyện nặng nhọc làm ko xong đánh tiếp vào rồi dắt nuôi nx rồi đem đi tử hình đồ thứ làm những việt trời đất ko dung tha trời đất nhìn là muốn kêu thiên lôi đánh hết hết sạch những bọn vô nhân đạo tao hiền quá mà làm như dị là hiền rồi nhá phải cho tụi nó tứ mã phanh thây chết trong đau đớn như dị cho nó bt thế nào là một con người .Mô phật nói dị là chưa đủ đâu tại tôi hiền quá mà mô phật .nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật …………..mô phật

  5. Nói thật người mua làm tội thật, nhưng tôi nghĩ người bán vừa phải đền tội và vừa đáng bị trách móc nhiều hơn

  6. Nên làm chúng nó chết não rồi lấy hết nội tạng ghép cho người khác, không nên bỏ phí🤪

  7. Bệnh viện ở đâu mà để người lạ vào viện mặc áo như chốn ko người . Bệnh viện và công an chính là người cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng

  8. Với những tội phạm vô nhân tính này , phải móc nội tạng nó ra , chiên lên mang vứt cho chó ăn.

  9. Chó má lũ buôn bán nội tạng mất nhân tính . Lũ nó cũng sẽ phải gặp quả báo sớm thôi ! 😤😤

  10. nhà nước việt nam cần có mức án cao nhất cho những kẻ buôn bán nội tạng con người..& bắt cóc trẻ em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *