Thời tiết ngày 2/4: Giỗ Tổ Hùng Vương có mưa rửa đền? | VTC NowVTC Now | Thời tiết trong ngày thứ hai cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội cũng là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) không có nhiều thay đổi khi…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *