Thánh Ca Mùa Chay | Xin Chúa và Mẹ chữa lành | Nhung Lê & Thơm Lê | Hát Thánh CaChúng con kính mời Cộng Đoàn cùng hiệp thông với chúng con trong buổi ca nguyện ” Xin Chúa và Mẹ chữa lành ” sáng tác” Nhiều Nhạc Sỹ ” được trình…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *