Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng)Chuyến tham quan và tìm hiểu về bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) (Bến Nhà Rồng) ——————————————————————…

Nguồn: https://miscinet.org/

17 thoughts on “Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng)

  1. Bác đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911. Trên con tàu Đô Đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin Bác phụ bếp lấy tên là Văn Ba.

  2. Mk đã đi cùng lớp.. Tội bác nhà bác có bốn ng mà đã chết hết 3 ng chỉ còn lại bác😞

  3. Tôi sắp đc đi Bến Nhà Rồng lần thứ 2, Bác đã làm những đồ vật mà bây giờ người ta vẫn giữ lại

  4. 10 ngày nữa mình đã được đặt chân đến đây cùng lớp đi xong nhà trường còn tổ chức đi đần sen nước nữa
    CHÁU YÊU BÁC NHIỀU LẮM Ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *