Sợi nhựa cho máy in 3D như thế nào? Vật liệu in 3D ABS PLA giá rẻVật liệu máy in 3D: Đây là cuộn sơi nhựa dành cho máy in 3D công nghệ FDM (Reprap, makerbot, Replicator, Flashforge,..)
Mỗi cuộn 1kg, vật liệu in 3D có nhiều màu và nhiều kích thước (1.75-3mm) tùy theo đầu phun nhựa in 3D của máy.
Địa chỉ bán nhựa in 3D ABS – PLA:

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *