So biển: Đối diện tử thần nơi bàn nhậu | VTC1VTC1 | Với hình dạng khá giống sam biển, nhưng so biển mang trong mình loại độc tố thần kinh mang tới cái chết cấp kỳ.

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *