[PTS online] Bài 2: Cắt ảnh hình tròn, hình vuông, chỉnh kích thước và chèn chúng vào nhau.Link PTS: Link FB:

Nguồn: https://miscinet.org/

One thought on “[PTS online] Bài 2: Cắt ảnh hình tròn, hình vuông, chỉnh kích thước và chèn chúng vào nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *