Preview phim "Nhà trọ Balanha" tập 4Preview phim “Nhà trọ Balanha” tập 4. Phát sóng 21h30 thứ 4,5,6 hàng tuần trên VTV3.

Nguồn: https://miscinet.org/

27 thoughts on “Preview phim "Nhà trọ Balanha" tập 4

  1. Ai xem cái đoạn mà Nhiên bị kẹt ở cửa ô tô mà cười không nhặt được mồm như em không??

  2. Trần Nghĩa tạo hình này có nét giống Kang Dong Won ghê ta. Mà không khí giống Harry Potter trong tưởng tượng của mình :3

  3. Cần Trô coi vậy chịu chơi
    Làm con matiz tránh mùa Covid
    Anh em xóm trọ quạt cho
    Cần Trô lãnh đủ xong chơi một mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *