"Ông Vua Hàng Hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn (P6) | Top CEO FBNC TVÔng Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch Tập đoàn Imex Pan Pacific (IPP) và câu chuyện hội nhập từ góc nhìn của 1 doanh nhân Việt kiều.

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *