Ngữ pháp: Cách sử dụng cấu trúc How-What-Where-Who-Which TO VERB.Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề — 1. Bài giảng Thì Quá Khứ Đơn: 2. Bài giảng Thì Quá Khứ Tiếp Diễn:

Nguồn: https://miscinet.org/

5 thoughts on “Ngữ pháp: Cách sử dụng cấu trúc How-What-Where-Who-Which TO VERB.

  1. Các bài học của Thầy rất hữu ích -Thầy giúp chung em tim những cuộc hội thoại nghe phản xạ song ngữ về các chủ đề giao tiếp hàng ngày hoac các mẩu chuyện ngắn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *