Nghiệp là gì? Câu chuyện Đức Phật dạyNghiệp trong Phật giáo (zh. yè 業, sa. karma, pi. kamma, ja. gō), là thuật ngữ được dịch từ chữ karma tiếng Phạn. Karma được dịch ý là Nghiệp và cũng…

Nguồn: https://miscinet.org/

2 thoughts on “Nghiệp là gì? Câu chuyện Đức Phật dạy

  1. Bạn Hoàng Nam có thể hoan hỷ, giảng giải sơ lược phần nào của kinh bát nhã ba la mật đa tâm kinh hay không, kính mong bạn truyền đạt trí tuệ của bạn cho chúng mình biết về ý nghĩa thâm diệu của kinh, mình xin tùy hủy công Đức của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *