Khai báo y tế toàn dân trên thiết bị di động | QTVThay vì truy cập trang tokhaiyte.vn, người dân có thể khai báo sức khỏe qua app NCOVI trên các thiết bị di động. * Website: * Điện …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *