Khai báo y tế Ở đâu? Làm thế nào?| VnExpressBắt đầu từ ngày 10/3, Việt Nam thực hiện khai báo y tế toàn dân. Việc khai báo sớm, trung thực sẽ giúp cơ quan chức năng cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp…

Nguồn: https://miscinet.org/

3 thoughts on “Khai báo y tế Ở đâu? Làm thế nào?| VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *