Karaoke Thánh Ca: Vì Chúa Là Chúa Tình Yêu (Huỳnh Christian Priscilla)Vì Chúa Là Chúa Tình Yêu
Pastor Huỳnh Christian Timothy
28/10/2019
Theo Nhạc Điệu: Hình Ảnh Người Em Không Đợi
của Hoàng Thi Thơ

“Chúng tôi đã biết và tin tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu, ai ở trong tình yêu, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.” (I Giăng 4:16).

Tải xuống lời, nhạc đệm, và karaoke video tại đây:

Về thánh ca và nhạc đời:

Đọc Thánh Kinh:
Facebook:
Facebook:
Nghe Bài Giảng:
Youtube: “Kỳ Tận Thế” và “Chú Giải Khải Huyền”:

Youtube “Chân Giả Luận”:

Youtube Karaoke Thánh Ca:

Youtube Karaoke với Tiếng Hát:

Sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa”:

Sách “Sự Thật về Hiện Tượng Nói Tiếng Lạ và Đặt Tay Té Ngã”:

Sách “Chân Giả Luận”:

Nguồn: https://miscinet.org

Xem thêm bài viết khác: https://miscinet.org/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *