Itaewon class – Tầng lớp Itaewon Tập 14Mọi người nhớ theo dõi page :
để cập nhập những bộ phim hay nhất nha.

Nguồn: https://miscinet.org/

3 thoughts on “Itaewon class – Tầng lớp Itaewon Tập 14

 1. SA: Do you still like me?

  SA: Tell me you like me.

  SRY: Why do i have to feel sorry for you?

  YS: I guess you are starting to have feelings for me.

  YS: I know you better than anyone.

  YS: Please go on a date with me. It’s my wish.

  SRY: Enough is enough.

  SRY: Gosh, YiSeo.

  YS: Whatever i say, he needs to have me around him.

  YS: I have to be someone who he needs.

  GS: When are you going to stop using Yi Seo like that?

  GS: If IC co. disappears, will you let go of Yi Seo?

  SRY: Yi Seo.

  SRY: Yi Seo.

 2. SA: Bạn vẫn thích tôi chứ?

  SA: Nói với tôi bạn thích tôi.

  SRY: Tại sao tôi phải cảm thấy tiếc cho bạn?

  YS: Tôi đoán bạn đang bắt đầu có tình cảm với tôi.

  YS: Tôi hiểu bạn hơn bất cứ ai.

  YS: Hãy hẹn hò với tôi. Đó là điều ước của tôi.

  SRY: Đủ rồi.

     

  SRY: Trời ạ, YiSeo.

   

  YS: Dù tôi có nói gì đi nữa, anh ấy cần có tôi bên cạnh.

  YS: Tôi phải là người mà anh ấy cần.

   

  GS: Khi nào bạn sẽ ngừng sử dụng Yi Seo như vậy?

  GS: Nếu IC đồng. biến mất, bạn sẽ buông Yi Seo chứ?

  SRY: Yi Seo.

  SRY: Yi Seo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *