Hướng dẫn sử dụng Photoshop để cắt ảnh theo hình trònBình thường mọi người hay sử dụng công cụ Crop để cắt ảnh, nhưng Crop chỉ có thể cắt ảnh theo hình Vuông, vậy muốn cắt theo hình tròn thì làm sao….

Nguồn: https://miscinet.org/

14 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Photoshop để cắt ảnh theo hình tròn

  1. AD ơi cho hỏi khi vẽ đường tròn cắt xong thì nhấn nút j để di chuyển nó theo ý mịnh vậy..tks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *