Hướng dẫn sử dụng công cụ cắt, chụp ảnh màn hình Snipping ToolSnipping Tool là app được tích hợp sẵn trong Window. Video này cùng với các video khác tạo thành 1 hệ thống các tiện ích để thực hiện Công nghệ điện tử thương mại.
Tham khảo đăng ký điện tử cho Tư vấn viên tại đây:

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *