Hướng dẫn khai báo y tế qua ứng dụngTechMag Link ứng dụng khai báo y tế Android: iOS: …

Nguồn: https://miscinet.org/

6 thoughts on “Hướng dẫn khai báo y tế qua ứng dụng

  1. Link ứng dụng khai báo y tế

    Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

    iOS: https://tiny.app.link/GDqpeyBZI4

  2. bạn ơi sao mình bấm vô tờ khai y tế chỉ có cho người nhập cảnh ko v, ko thấy phần cho người dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *