Hướng dẫn đo và kiểm tra transistor, mosfet sống hay chết.Hướng dẫn phương pháp đo kiểm tra mosfet sống hay đã chết. Kí hiệu :AB ví dụ A1941, A1015, B688 là transistor THUẬN. :CD ví dụ C1815, C5200, D718…

Nguồn: https://miscinet.org/

16 thoughts on “Hướng dẫn đo và kiểm tra transistor, mosfet sống hay chết.

  1. em là người mới ak; cho em hỏi transistror và mosfet có giống nhau không ak ?
    DV: con "c1815" có được gọi là mosfet không ak ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *