Hướng dẫn cách nén file để gửi mail hiệu quả hơnCách nén file để gửi mail giúp ta có thể gửi cả một thư mục dữ liệu thay vì phải gửi từng file một trong thư mục đó, vừa mất thời gian mà lại…

Nguồn: https://miscinet.org/

One thought on “Hướng dẫn cách nén file để gửi mail hiệu quả hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *