Hướng dẫn cách nạp thẻ hộ cho thuê bao trả sau khácPhương án mua thẻ trả trước, thanh toán cước hộ thuê bao trả sau khác. Sử dụng trong nhiều trường hợp như: Bán thẻ cho khách ở xa, mua thẻ cào cho người.

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *