Hệ luỵ từ những doanh nghiệp nhập khẩu rác phế liệu| VTC14VTC14 | Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, bằng hạn ngạch nhập khẩu phế liệu, đã ngang nhiên thực hiện mua bán phế liệu không đúng quy định, dẫn tới nhiều…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *