Hai người bị Covid-19, Ninh Thuận khẩn trương khoanh vùng | VTC14VTC14 | HAI NGƯỜI BỊ COVID-19, NINH THUẬN KHẨN TRƯƠNG KHOANH VÙNG Ngay khi xảy ra 2 trường hợp bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *