Hà Nội chuẩn bị cách ly 950 người từ vùng dịch virus corona về | VTC14VTC14 | HÀ NỘI CHUẨN BỊ CÁCH LY 950 NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VIRUS CORONA VỀ Một thông tin đáng chú ý liên quan tới dịch bệnh nguy hiểm này, Bộ Tư …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *