Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 không tổ chức phần hộiDo diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tỉnh ủy Phú Thọ vừa nhất trí thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2020. Theo…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *