GIẤY PHÉP XÂY NHÀ, NHÀ CẤP 4 CẦN XIN PHÉP KHÔNG?HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ CẤP 4 Ở NÔNG THÔN MỚI NHẤT 2018 ——— Đơn xin cấp giấy phép xây dựng các mẫu nhà cấp 4 theo mẫu sau: …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *