DIY – Cách làm cây súng bằng giấy đơn giảnHướng dẫn cách làm cây súng bằng giấy vô cùng đơn giản và nhanh chóng Kích thước giấy: 15 x 20 cm (2 tờ) ♥ Video gần đây: – Cách làm quả cầu bằng…

Nguồn: https://miscinet.org/

23 thoughts on “DIY – Cách làm cây súng bằng giấy đơn giản

  1. cái lồn què t😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😠😡😡😠😡😠😡😠😡😠😠😡😠😡😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

  2. vậy ai thấy gấp đẹp cho tràng vô tay ạ 😄😄😄😄😄🙏🙏🙏🙏🙏🙌🙌🙌🙌😍😍😍😍

  3. 👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿😈👹👹👹👹👹👹👿👿☠☠☠☠☠💀💀💀💀💀👻👻👻👻👻👻😬😬😬😬😬😬😬😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *