Điều chỉnh giá xăng, dầu: Tăng hay giảm?VTC Now | Theo chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, hôm nay 15/12, Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ quyết định và công bố giá các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Nguồn: https://miscinet.org/

2 thoughts on “Điều chỉnh giá xăng, dầu: Tăng hay giảm?

  1. Giá dầu thế giới giảm 30/100 , còn dân vn vẫn è đầu chịu giá cao là sao ? 4.0 của ông phúc đâu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *