Điện Tử Căn Bản: Cách Đo TransistorCách đo sống chết Transistor công suất nguồn ATX, xác định kênh cực đơn giản. Transistor, đo transistor, sửa chữa nguồn atx, sò công suất.

Nguồn: https://miscinet.org/

10 thoughts on “Điện Tử Căn Bản: Cách Đo Transistor

  1. Các bạn thân mếm, clip này chỉ là phần cuối của toàn bộ clip hướng dẫn đo Transistor, nên có nhiều bạn thắc mắc sao biết chân B là chân nào, các bạn vui lòng xem clip hoàn chỉnh do tôi trình bày tại kênh hoc nghe laptop, sử dụng đồng hồ kim và đồng hồ số.
    https://www.youtube.com/watch?v=WmTx_tCOy_M

  2. Câu thần chú: "Đỏ – Bỏ – Nhỏ" tức là: nếu que đỏ (Đỏ) ở cực B (Bỏ) mà đồng hồ lên kim thì là kênh N (Nhỏ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *