Đầu Năm Xem Giao Lưu Bắn Nỏ Dân Tộc Loạt Bắn Quỳ Năm TênĐầu Năm Xem Giao Lưu Bắn Nỏ Dân Tộc Loạt Bắn Quỳ Năm Tên Kênh chia sẻ những video tự quay, những sở thích cá nhân, những thú vui trong cuộc sống.

Nguồn: https://miscinet.org/

8 thoughts on “Đầu Năm Xem Giao Lưu Bắn Nỏ Dân Tộc Loạt Bắn Quỳ Năm Tên

  1. No này không đẹp bằng no quê tôi , nó quê tôi cành cắnh bằng gỗ trắc hay là gỗ cẩm , cò thì giống như cò súng , lực mạnh thì khỏi bàn có thể hạ gục con nai

  2. xem bắn nỏ hay tiếc là ad không quay di chuyển theo tên nên xem giảm bớt phần hấp dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *