Chụp hình ảnh từ file PDF sang Word, Paintchụp cắt hình từ PDF Adobe Readr Foxit Reader FoxitPhantom
Sao chép, Copy, Chụp lấy hình ảnh từ file PDF sang Word, Paint
cắt hình pdf, lấy hình từ pdf
Chụp màn hình file PDF sang Word
Snapshot SnippingTool Screenshot
Chụp đồ thị, hình ảnh, công thức Toán, văn bản từ tệp PDF sang MS Word, Microsofr Word

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *