Chợ Ngựa Lào Cai – Nơi sản sinh ra giống ngựa đua Bắc Hà nổi tiếngĐây là chợ ngựa của bà con dân tộc vùng cao Hmong Bắc Hà Lào Cai, người thành phố như mình rất ít khi được dịp thấy ngựa chạy ngoài đường vậy…

Nguồn: https://miscinet.org/

10 thoughts on “Chợ Ngựa Lào Cai – Nơi sản sinh ra giống ngựa đua Bắc Hà nổi tiếng

  1. Ngựa này chủ yếu mua về thịt hoặc kéo chơi chơi. Chứ ngựa đua họ tuyển từ bé , nuôi riêng rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *