Chim Nhồng Rất Đẹp Khôn Cần Bán.Chim Đã Biết Nói.#chimnhồng
Chim Nhồng nuôi từ rất nhỏ nên rất dạn thừng.con này bán giá khỏa thuận bạn đích thân gặp chủ nhà tốt hơn.chim nhồng

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *