Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức TrungChân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – Nguyễn Đức Trung Đồng chí Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *