câu cá,móc một lỗ lên cá đồng hoài không hết .câu cá,móc một lỗ lên cá đồng hoài không hết . -hôm nay mình và anh hai quyết định đi tìm điểm câu cá đồng mới , do câu cá mấy chỗ quen hoài cũng…

Nguồn: https://miscinet.org/

33 thoughts on “câu cá,móc một lỗ lên cá đồng hoài không hết .

  1. Chế thêm cái đầu móc bằng lưỡi hái để móc lỗ nhỏ, gọn, cho cá dạn ăn hơn. Móc ở các đám cỏ củng đỡ mệt nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *