Cát Biển Sao Trời, CNTN 6ACát Biển Sao Trời Hiệp Lễ CNTN 6A 1. Hãy đếm tinh tú trên trời mà biết ơn người cho đời và xem cát biển để hiểu người thương ta Người thương ta…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *