Cắt bao quy đầu là gì ? Có ảnh hưởng đến sinh hoạt hay không?Cắt bao quy đầu là gì? Dài bao quy đầu có nên cắt không? Không cắt bao quy đầu đầu dài có ảnh hưởng gì không? Đây là những câu hỏi đang nhận được…

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *