CĂN NHÀ XƯA (Nguyễn Đình Toàn) – Tuấn NgọcNguyễn Nguyễn Studio – Blog: CĂN NHÀ XƯA (Nguyễn Đình Toàn) – Tuấn Ngọc.

Nguồn: https://miscinet.org/

One thought on “CĂN NHÀ XƯA (Nguyễn Đình Toàn) – Tuấn Ngọc

  1. Bài hát được nhà văn, thi nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn viết hoài niệm về giai đoạn "học tập cải tạo" sau năm 1975.
    Khi hiểu ..khu vườn cải..(tạo) sẽ hiểu được ý nghĩa của từng câu từng chữ của bài hát đau thương này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *