Cách sử dụng thước căn lề và Tab trong WordLink khóa học về Tin học văn phòng— …

Nguồn: https://miscinet.org/

7 thoughts on “Cách sử dụng thước căn lề và Tab trong Word

  1. Xin hỏi ad để hiển thị hình vuông như văn bản trong video thì làm thế nào nhể? cái thanh thước dọc ấy (word 2010) nhé!

  2. canh biên đều hai bên, biên trái sát mép văn bản; dòng đầu của đoạn thụt 1,27cm(1tab); cách dòng 1,5 dòng; cách đoạn và đoạn dưới đều 0,21cm(6pt). làm thế nào z ad? help me!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *