Cách lấy ảnh từ file pdf sang word nhanh đẹp không tì vếtanhtupdf #catanh Cách lấy ảnh từ file pdf sang word nhanh đẹp không tì vết.

Nguồn: https://miscinet.org/

3 thoughts on “Cách lấy ảnh từ file pdf sang word nhanh đẹp không tì vết

  1. mình thường dùng chức năng SnapShot để lấy ảnh từ file pdf rất nhanh, so với cách đó cách này có ưu điểm gì hơn thầy

  2. THẦY CÔ CÓ KHÓ KHĂN GÌ TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT COMMENT NHÉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *