Cách giảm dung lượng và dọn rác file Excel không phải ai cũng biết. Excel 2010CÁCH GIẢM DUNG LƯỢNG VÀ DỌN RÁC FILE EXCEL KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT. EXECL 2010. Gồm các bước sau: 1. Định dạng .xls lưu lại thành định …

Nguồn: https://miscinet.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *